top of page

השירות שלנו

הגעתם לשלב המחקר, הרעיון המחקרי חדשני ומעורר עניין - אבל איך מבצעים, מציגים ומפרשים את המחקר?

אל תתמודדו לבד! אני והצוות שלי מציעים סיוע משלב הצעת המחקר ובניית כלי המחקר ועד לניתוח המממצאים ופירושם.

לבחור נכון

Math Formulas and a Calculator

על החשיבות של תיאום ציפיות

תיאום ציפיות הוא חלק חיוני בין נותן שירות למבקש שירות.

אולם כאשר אנו דנים בעבודת מחקר, עבודה זו דורשת תחילה תיאום ציפיות בין סטודנט/ית למנחה של עבודת המחקר.

תיאום ציפיות יכול לגשר בין תפיסות שונות ולאפשר עבודה פורייה ומשותפת.

מה עושים?

המלצתי היא  לקיים תיאום ציפיות ברור וחד משמעי עם המנחה לגבי ההיבטים החשובים של העבודה המשותפת כגון: תיאום של לוחות זמנים, מהו ערוץ התקשורת המתאים לשני הצדדים ותהליך העבודה הצפוי והרצוי לשני הצדדים

מניסיוני בתחום תיאום ציפיות בהיבטים אלו חוסך המון זמן, אנרגיה וכסף, וכמובן  גם תסכול ועוגמת נפש.

איך בוחרים ייעוץ סטטיסטי ומתודולוגי  מקצועי? 

יועצים מקצועיים מכירים בדרישות של חוגים שונים ותחומי מחקר שונים. הם מייעצים לסטודנטים לתארים מתקדמים, וגם לחוקרים. כאשר כל זאת הם עושים בשקיפות ובשמם המלא. עם תחילת העבודה תקבלו הצעה מדויקת הכוללת תיאור של כל ההליך שעומד להתבצע, ושל העלויות הכרוכות בכך. הניסיון המקצועי  מאפשר להם לראות מראש את ההליך הדרוש לעבודתכם ואת הזמן הדרוש לביצוע העבודה. תקבלו הסברים על העומד להיעשות ועל הנעשה. וכמובן,  המנחה או השופט של העבודה שלכם יזהו די מהר שלפניהם פרק ממצאים איכותי, ויתייחסו אליו בהתאם.

Math Exercises
bottom of page