top of page

לקוחות כותבים

החלום שלי הוא להיות פסיכולוגית. כשהבנתי למה אני נדרשת בעבודת התזה  חשכו עיניי. כתבתי את הצעת המחקר אבל לא היה לי מושג מה אני עושה עם החלק של השיטה. וכאן נכנסה ד"ר חדד לתמונה ועזרה לי לבנות את הכלים ולהציג אותם. כמובן שחזרתי אליה לתקף את הכלים ולפרק הממצאים - לניתוח הנתונים. עוד צעד לחלום שלי התגשם בהצלחה!

ש.ל. פסיכולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון

מחקר התזה שלי כלל ראיונות. את הראיונות ערכתי, תמללתי, אבל לא היה לי מושג איך לנתח אותם. איך להפיק מהם תוצר מחקרי, מהי המתודולוגיה הנדרשת ואיך מציגים בכלל פרק ממצאים איכותני? פניתי לשלומית מבולבלת וכמעט מיואשת. שלומית ליוותה אותי והדריכה אותי, עד לבניית הפרק - והכל בנעימות ובמקצועיות רבה. המנחה שלי "עף" על העבודה! תודה רבה!!

ד.א. מאסטרנטית, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

אל ד"ר חדד הגעתי אחרי שתי הארכות לדוקטורט בהם לא הצלחתי להתקדם לשום מקום, ולמרות שניסיתי לפנות לעזרה סטטיסטית ושילמתי ממיטב כספי, המנחים שלי לא אישרו את העבודה, ובצדק. המחקר שלי דרש ניתוחים כמותיים מקצועיים ולשמחתי, קיבלתי מד"ר חדד את כל הניתוחים הדרושים לבניית פרק ממצאים איכותי שהמנחים שלי אישרו כמובן. לשמחתי, עבודת הדוקטורט שלי אושרה ואף פרסמתי מאמר בהתבסס על הניתוחים הסטטיסטיים שבוצעו עבורי. תודה רבה! 

ז.נ. דוקטורנט, החוג לכלכלה וניהול, אוניברסיטת אריאל

Math Formulas

הוסיפו חוות דעת 

האם תמליצו לחבריכם?

!תודה רבה

bottom of page